Regler och hyresvillkor
Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om:Regler för Gårdsvisningar

1) En visning inkluderar 20 barn och deras lärare. Har ni bokat en visning innebär detta att maximalt 20 barn får närvara. Närvarar fler än 20 barn kräver vi att ni bokar två separata visningar. Dyker ni upp med fler än 20 barn och ni endast har bokat en visning kommer vi att debitera er för två visningar.

2) I er bokning har ni inte rätt att parkera med någon bil vid gårdens parkering. Bilar är förbjudna förutom om särskilt tillstånd ges. - Lämplig parkering för gäster kan finnas vid Skavlötens motionsgård, Skavlötsvägen, vilket ligger ca 1km promenadsväg från byn.

3) Ni har inte tillgång till någon lokal i er bokning om detta inte bokats separat.

4) Det är absolut förbjudet att röka i ALLA våra lokaler och djurutrymmen!

5) Skräp kan ni slänga i den blå containern framför ladugården. Den källsorteras på soptippen.

6) Hyresvärdens byggnader, anläggningar och utrustning är försäkrade av hyresvärden. Försäkringen gäller vid normal användning, skulle hyresgästen vara ovarsam eller vårdslös i sitt nyttjande och något därför förstörs/förkommer/stjäls så är hyresgästen skyldig att ersätta hela skadebeloppet. Skulle något förstöras/förkomma/stjälas trots normal användning och försäkringen täcker skadan så förbinder sig hyresgästen att betala hyresvärdens självrisk. Skulle hyresgästens medtagna utrustning förstöras/förkomma/stjälas så gäller inga av hyresvärdens försäkringar. Om hyresgästen önskar ha ett försäkringsskydd för medtagen utrustning så får hyresgästen själv skaffa erforderlig försäkring.

7) Följande gäller för avbokning:
- Fritt återköp 7 dagar från bokningstillfället.
- Vid avbokning tidigare än 3 veckor innan (men mer än 7 dagar efter bokning) debiteras ni en bokningsavgift om 250 kr
- Vid avbokning 1-3 veckor före debiteras halva överrenskommen totalkostnad.
- Vid avbokning mindre än 7 dagar innan debiteras hela överrenskommen totalkostnad.

8) Det går bra att betala kontant på plats (jämna pengar), alternativt via faktura i efterskott, dock tillkommer då en fakturaavgift om 40kr.

9) Vid bokning av Öppen Gård får ni inte gå in i någon av djurens boxar. Ni har tillgång till djurstallarna enligt överrenskommelse.

10) För att komma i kontakt med gårdsansvarig som kommer att leda er visning/ge er "Öppen Gård"-Pärmen, ring till telefonnummer: 070-090 13 94.
Har ni några frågor under dagen är det detta nummer ni ringer.Regler för Barnkalas

1) Under lördagar och söndagar kl. 10.45 - 16.15 är byn absolut bilfri. Ni kan parkera max 2 bilar nere på vändplanen vid vägbommen i anslutning till byns norra ände. Blockera inte uppfarten till boningshuset eller körvägen upp till byn med tanke på eventuella utryckningsfordon. Övrig tid samt vardagar kan ni efter överenskommelse få tillstånd att köra upp i byn för att lossa eller lasta i samband att ni ställer i ordning inför eller plockar ihop, städar efter er hyrning.

2) Inkluderat i bokningen är endast parkeringen av 2 bilar vid den lilla parkeringen vid gårdens norra ände. Andra bilar är förbjudna att köra fram samt parkera vid byn förutom om särskilt tillstånd ges. - Lämplig parkering för gäster kan finnas vid Skavlötens motionsgård, Skavlötsvägen, vilket ligger ca 1km promenadsväg från byn.

3) Ni har tillgång till lokalen från 10.00 till 15.00 samma dag.

4) Det är absolut förbjudet att röka i ALLA våra lokaler!

5) Skräpet från festen skall slängas i den blå container framför ladugården. Den källsorteras på soptippen.

6) Hyresvärdens byggnader, anläggningar och utrustning är försäkrade av hyresvärden. Försäkringen gäller vid normal användning, skulle hyresgästen vara ovarsam eller vårdslös i sitt nyttjande och något därför förstörs/förkommer/stjäls så är hyresgästen skyldig att ersätta hela skadebeloppet. Skulle något förstöras/förkomma/stjälas trots normal användning och försäkringen täcker skadan så förbinder sig hyresgästen att betala hyresvärdens självrisk. Skulle hyresgästens medtagna utrustning förstöras/förkomma/stjälas så gäller inga av hyresvärdens försäkringar. Om hyresgästen önskar ha ett försäkringsskydd för medtagen utrustning så får hyresgästen själv skaffa erforderlig försäkring.

7) Porslin, bestick och dylikt är ej inkluderat i bokningen. Vi debiterar 500 kr extra vid användning av dessa om det inte bokas i förväg. Vid bokning av porslin, bestick och dylikt ansvarar ni för att dessa diskas och återställs på sin plats om inte särskild städtjänst beställts för detta.

8) Följande gäller för avbokning:
- Vid avokninga tidigare än 3 veckor innan debiteras ingenting
- Vid avbokning 1-3 veckor före debiteras halva basbeloppet (1250kr)
- Vid avbokning mindre än 7 dagar innan kalaset debiteras ni hela basbeloppet (2500kr)
- Vid avbokning mindre än 1 dag innan debiteras hela överrenskommen totalkostnad.

9) Lokalen skall vara städad, lämnad och nyckeln återlämnad senast 15.00 samma dag. Ni kan köpa städningen av oss. Ostädade lokaler debiteras med 1000kr och om städningen tar längre än 2 timmar debiteras 460kr/timme för resterande tid. Var vänliga notera att städning som har beställts i förväg debiteras enligt annan taxa enligt överrenskommelse.
När ni önskar lämna tillbaka nyckeln, ring vår kontaktperson (gårdsansvarig) som då också godkänner städningen. Ring till telefonnummer: 070-224 13 94.
Har ni några frågor under dagen är det detta nummer ni ringer.
Regler för Bröllop

HYRESREGLER
Följande regler gäller, vid överträdelse sker debitering enligt punkt 7 nedan.

1) Bilförbud.
Gården har bilförbud när den är öppen för allmänheten. Under dessa tider går det bra att köra bilen till gårdens parkering men inte upp på gården och fram till lokalen. Bilförbudet gäller:
- maj, juni och september lördagar och söndagar kl. 10:45 – 16:15
- augusti söndagar kl. 10:45 – 15:15.
Övrig tid samt vardagar kan ni efter överenskommelse få tillstånd att köra upp i byn.

2) Parkeringsförbud.
Det finns en liten parkering vid gården. Hyrestagaren har rätten att ha 3 bilar parkerade. Lämplig parkering för gäster finns vid Skavlötens motionsgård, Skavlötsvägen, vilket ligger ca 1km promenadväg från byn. Taxi och bussar får köra fram för att släppa av och hämta. Adress till byn är Rönninge by, Skavlötsvägen 30 i Täby.

3) Lokalen hyres från 08:00 torsdag till 13:00 tisdag, om inte annat är överenskommet. Lokalen samt dess inventarier skall vid hyresperiodens slut lämnas i städat skick. Samtliga ytor utanför lokalens väggar skall vara städade senast 07:00 morgonen efter festen, därefter reserverar vi oss för att debitera enligt punkt 7 nedan. Detta då gården alltid skall se fin ut för våra besökare.

4) Ljudet skall stängas av 01:00.

5) Det är absolut förbjudet att röka i ALLA våra lokaler!

6) Skräpet från festen skall slängas i den blå containern i gårdens södra ände, vid toaletterna. Den källsorteras på soptippen.

7) Om vi behöver lägga ner oplanerad tid på er bokning så som att tex. tillsägelser under kvällen, städning utanför lokal vid nedskräpning debiteras ni 460:-/timme. I hyreskostnaden ingår två timmar av vår tid för möte och mailkontakt all tid utöver detta kan komma att debiteras enligt ovanstående taxa. Lokalerna ska vara städade, lämnade avtalad tid om ni inte köpt städning från oss. Utomhusmiljön skall vara städad senast 07.00 på morgonen efter festen. Fler bilar än tillåtna 3st kan komma att debiteras 500 kr/st.

8) Hyresvärdens byggnader, anläggningar och utrustning är försäkrade av hyresvärden. Försäkringen gäller vid normal användning, skulle hyresgästen vara ovarsam eller vårdslös i sitt nyttjande och något därför förstörs/förkommer/stjäls så är hyresgästen skyldig att ersätta hela skadebeloppet alternativt den merkostnad det för hyresvärden. Skulle hyresgästens medtagna utrustning förstöras/förkomma/stjälas så gäller inga av hyresvärdens försäkringar. Om hyresgästen önskar ha ett försäkringsskydd för medtagen utrustning så får hyresgästen själv skaffa erforderlig försäkring.

9) Överskrider ni hyrestiden förbehåller vi oss rätten att debitera er för ytterligare ett dygns hyra.

10) I det fall hyresvärden avbokar uthyrning återbetalas samtliga fakturor som betalats hyresvärden av hyrestagaren. Hyresvärden ersätter inga merkostnader en avbokning kan medföra hyrestagaren. Hyresvärden får fotografera lokal och närliggande miljö i marknadsföringssyfte under hela hyresperioden.

11) För bokning av logen mailar man sin fakturaadress till oss. Vi bekräftar då bokningen och skickar er en faktura på bokningsavgiften på 1500 kr.
När det är 6 månader kvar till bröllopet skickar vi en faktura på ytterligare 9500kr som skall vara betalad senast 5 månader innan bröllopet. När ovanstående fakturor skickats är ni bundna att betala dessa, trots avbokning.


Om avbokning sker när det är mindre än 3 veckor kvar debiteras full lokalhyran.
Om avbokning sker när det är mindre än 2 veckor kvar debiteras offererat pris.