Bilder från år 2013 på Rönninge ByBilder på våra ponnyflickor samt vår nyanlända ponny, Monty.

Bilder på det årliga luciatåget på Rönninge By.